Storytelling gebruiken voor een wetenschappelijk burgeronderzoek

Vang de Watermonsters is een landelijk burgeronderzoek om de waterkwaliteit van de kleine wateren van Nederland in kaart te brengen.

Watermonster thumb

Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu en de ASN Bank en is een soort ‘early warning’ systeem om de waterkwaliteit in Nederland op hoofdlijnen in kaart te brengen, op veel plekken en in grote hoeveelheden.Dit jaar sloten ook zeven waterschappen en de Unie van Waterschappen aan. Gezamenlijk roepen zij alle waterpartners op door te pakken op effectievere samenwerking, om het doel, overal gezond en schoon water in 2027, daadwerkelijk te bereiken.In 2019 hebben 850 burgers de waterkwaliteit gemeten in vele kleinere wateren via het Watermonsters onderzoek, deze tweede editie heeft in de zomer van 2020 plaatsgevonden, er hebben ditmaal 2600 mensen meegedaan.Als dank voor het meedoen konden deelnemers het geanimeerde (voorlees)boek “Gup en de Watermonsters” vrijspelen. Dit onderdeel was in opdracht van Selmore/ASN bank.

Onze bijdrage

UX, design en development van het online survey tool en de publieke website

Oplevering

  • Interface Ontwerp / UX
  • Development contentplatform
  • Geanimeerd (voorlees)boekje
  • Development Waterschappen Dashboard voor het tonen van gegevens
  • Koppeling met API Clang
  • Digitaal overleg?
  • Strategisch advies?
  • Nieuwe website?
  • Op zoek naar een partner?
  • Tof idee?